เกี่ยวกับเรา

สิรินทร์ฟาร์ม เริ่มต้นจากการที่อยากให้ลูกๆ ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษทุกชนิด  ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ สมาชิกในครอบครัว ค่อยๆเริ่มขยายไปถึงเพื่อนๆ และคนใกล้ชิด จากนั้นได้รับการติดต่อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม และ เชฟชื่อดัง เราจึงเห็นแนวทางว่า สิรินทร์ฟาร์ม น่าจะเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และรักครอบครัวได้ลองรับประทาน

แนวทางของสิรินทร์ฟาร์ม เราทำการเกษตรแบบยั่งยืน คือ การทำฟาร์มโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช้หลักการของระบบนิเวศ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เช่นมูลสัตว์ เรานำไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืช, ผัก และนำวนกลับมาเป็นอาหารของสัตว์ จึงไม่มีของเสีย อีกทั้งส่งผลดีต่อระบบนิเวศด้วย


 
Powered by MakeWebEasy.com